Szalone Dni Muzyki - Warszawa 2018
Występ chóru
Występ chóru

MUZYKA W ŻYCIU

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna tętni życiem od światu aż do późnego wieczora. Szkolne mury przepełnione są muzyką Chopina, Bacha, Mozarta i wielu innych kompozytorów polskich, jak i zagranicznych. Od piwnic aż po strych szkoły rozbrzmiewa radość z małych oraz wielkich sukcesów naszych uczniów. A duma rozpiera pedagogów, którzy widzą efekty swej pracy z uczniem.

 ***

Podstawowym celem naszej działalności jest zainteresowanie młodych wychowanków pięknem muzyki, rozwijanie ich wrażliwości estetycznej oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Innymi słowy rozbudzamy w uczniach potrzebę kontaktu z muzyką na tyle, by chętnie uczestniczyli w wydarzeniach muzycznych swego środowiska, nie tylko jako słuchacze, ale przede wszystkim jako aktywni jej współtwórcy.

 

Joomla Templates by Joomla51.com