KASA RADY RODZICÓW CZYNNA:

 

            poniedziałek 9.00 - 17.00
            wtorek 8.00 - 16.00
            środa 8.00 - 16.00
            czwartek 8.00 - 16.00
            piątek 8.00 - 13.30 

KONTO RADY RODZICÓW:

 nr konta: 81 1560 1049 0000 9030 0027 6322

Tytułem:

miesiąc, za który jest uiszczana wpłata,

nazwisko i imię dziecka, klasa

 

Na wyżej wymienione konto proszę  nie dokonywać wpłat

za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa szkolnego.  

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o uaktualnienie w zleceniach stałych dotyczących wpłat na RR

KLASY UCZNIA oraz  o uzupełnienie danych: imię i nazwisko ucznia.

 

*******************************************************

 PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW:

Anna  Komorowska

SKARBNIK RADY RODZICÓW:

Tomasz Dzieża

SEKRETARZ RADY RODZICÓW:

Adrianna Bojko

 

CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW:

Aleksandra Adamska

Natalia Białokoz

Elżbieta Skóra

Henryk Korbel

Robert Michalski

Joanna Lipińska

Anita Maliniecka

 

Kontakt z Radą Rodziców:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

*******************************************************

Do kompetencji Rady Rodziców należy m. in.:

 • Podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania szkoły od strony rodzicielskiej i ich odpowiedzialności
  za powierzone szkole dzieci. 

 • Zbieranie, wydatkowanie i rozliczanie środków finansowych zbieranych na Radę Rodziców.

  Środki finansowe są wydatkowane na: 
 • zakup, strojenie i naprawa instrumentów muzycznych (naprawa dot. mechanicznego uszkodzenia instrumentu),
 • zakup środków dydaktycznych,
 • konsultacje i warsztaty muzyczne z profesorami spoza OSM w Bytomiu,
 • zwrot kosztów podróży związanych z konkursami, przesłuchaniami (po przedstawieniu odpowiednich dokumentów),
 • dofinansowania do: zabawa karnawałowa (dla uczniów kl. I-VI/II st.), dzień dziecka, mikołajki (dla uczniów kl. I-III/I st.),
 • wodę mineralną niegazowaną dla uczniów,
 • gry, zabawki i artykuły papiernicze dla świetlicy szkolnej,
 • bieżąca konserwacja ksero,
 • zakup nagród książkowych dla wybitnych uczniów na zakończenie roku szkolnego,
 • wydatki uczniowskie (teczki firmowe, zeszyty uczniowskie dla kl. I-III/I st., papier dyplomowy, znaczki z logo szkoły dla pierwszaków, śniadanie dla uczniów III/II st. podczas egzaminów gimnazjalnych, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych, ksero nut dla chóru, orkiestry, big bandu, ksero sprawdzianów, testów, itp.) i administracyjne (zakup druków księgowych, kwiatówna imprezy okolicznościowe itp.).

 
Rada Rodziców spotyka się

po wywiadówkach w klasach swoich pociech

o godz. 18 w sali nr 18. 

 

Każdego z rodziców zapraszamy do uczestniczenia

w zebraniach Rady Rodziców. 

 

 
Rada Rodziców dziękuje za regularne wpłaty na konto bankowe i w kasie szkoły. 

 

Jednocześnie przypominamy, że opłata wynosi: 

- 30 zł/m-c dla I stopnia OSM w Bytomiu,

- 40 zł/m-c dla II stopnia OSM w Bytomiu.

 

 
Dokonując regularnych wpłat na Radę Rodziców

pomagasz w wykształceniu i wychowaniu

swojego dziecka.

 

 

Informacje dot. zwrotów za udział w konkursach.

Uchwała nr 47/2016/2017 Rady Rodziców przy ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu z dn. 31.08.2016


Rada Rodziców postanawia rozliczać zwroty w związku z transportem nauczycieli i uczniów biorących udział w konkursach, przesłuchaniach i festiwalach wyłącznie do dwóch tygodni od daty powrotu z wyjazdu.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

 

Uchwała nr 48/2016/2017 Rady Rodziców przy ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu z dn. 31.08.2016

Rada Rodziców w związku z rozliczeniem zwrotów podróży postanawia:

- rozliczyć zwroty w 100% jeżeli rodzic jedzie z dzieckiem i nauczycielem

- rozliczyć zwroty w 100% jeżeli rodzic jedzie tylko z dzieckiem a nauczyciel nie jedzie

- rozliczyć zwroty w 50% jeżeli rodzic jedzie tylko z dzieckiem a nauczyciel innym środkiem transportu

- rozliczyć zwroty w 25% jeśeli rodzice z uczniami jadą w to samo miejsce różnymi samochodami (uczniowie mają przesłuchania w ten sam dzień).

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

 

Uchwała nr 49/2016/2017 Rady Rodziców przy ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu z dn. 31.08.2016

Rada Rodziców postanawia w zwiazku z wyjazdami na konkursy i przesłuchania rezerwować noclegi wyłącznie dla rodzica, dziecka i nauczyciela.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

 

Uchwała nr 51/2016/2017 Rady Rodziców przy ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu z dn. 31.08.2016

Rada Rodziców postanawia rozliczyć zwroty w związku z wyjazdami uczniów do wysokości rocznych wpłat na Radę Rodziców, czyli dla uczniów I-go stopnia do kwoty 300,00 zł., dla uczniów II-go stopnia do kwoty 400,00 zł.

W przypadku uczniów częściowo zwolnionych z wpłat na RR zwroty automatycznie do kwoty wpłat.

W przypadku uczniów zwolnionych z wpłat na RR nie ma zwrotów.

Jednocześnie Rada Rodziców postanawia zwiększyć kwoty zwrotów dla uczniów wyjeżdżających z zespołami dla I-go stopnia o 100,00 zł. dla II-go stopnia o 150.00 zł. rocznie.

Obowiązkowe konkursy ogólnopolskie i przesłuchania makroregionalne nie uszczuplają puli zwrotów.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

                                                                                                                                                                           

Joomla Templates by Joomla51.com