Artykuły

  • Drukuj

mkidn 1

Z wykonania zadania w ramach programu

Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego,

ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

dokonano "Wymiany zużytych instrumentów muzycznych".

 

W roku 2008 szkoła pozyskała: