Artykuły

Podstawa programowa przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY dla klas 1 – 3/I st.

  1. 1.Kształcenie umiejętności muzykowania w zespole.
  2. 2.Rozwijanie ekspresji muzycznej i muzyczno-ruchowej.
  3. 3.Utrwalenie i rozszerzenie wiedzy ogólnomuzycznej.

 

Szczegółowe efekty kształcenia:

1.Kształcenie umiejętności muzykowania w zespole.

Uczeń: realizuje różne formy aktywności muzycznej (do wyboru: śpiew, taniec, gra na instrumentach, działania teatralne), angażuje się w przygotowanie wydarzeń artystycznych, współpracuje w zespole w ramach przydzielonych zadań, docenia wartość współpracy z koleżankami i kolegami, czerpie radość i satysfakcję z podejmowanych działań.

2.Rozwijanie ekspresji muzycznej i muzyczno-ruchowej.

Uczeń: porusza się zgodnie z charakterem i nastrojem słuchanej muzyki, wykonuje interpretacje ruchowe piosenek i utworów muzycznych, wykonuje podstawowe kroki wybranych tańców ludowych, regionalnych, narodowych polskich oraz innych, swobodnie improwizuje: ruchem, głosem, na instrumentach orffowskich do wybranych przykładów muzyki klasycznej i rozrywkowej, śpiewa piosenki i inne utwory muzyczne, wykonuje akompaniament do piosenek i utworów instrumentalnych, wykonuje i improwizuje ilustracje muzyczne do przykładów innych dziedzin sztuki (w tym tekstów z literatury dziecięcej, sztuk plastycznych), wykazuje się dbałością w realizacji zadań.

3.Utrwalenie i rozszerzenie wiedzy ogólnomuzycznej.

Uczeń: określa budowę formalną utworu muzycznego (AB, rondo), słuchowo rozróżnia, nazywa tańce oraz ich charakterystyczne cechy, utrwala wiadomości teoretyczne poznane na zajęciach rytmiki z kształceniem słuchu poprzez różne formy aktywności, zapoznaje się z literaturą muzyczną między innymi realizując interpretacje ruchowe utworów muzycznych.

Joomla Templates by Joomla51.com