Artykuły

  kwadrat new ZARZADZNIE DYREKTORA

 

 

ZARZĄDZENIE 23/18/19

DYREKTORA Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia

im. F. Chopina w Bytomiu

 

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie zachowania w czasie remontu szkoły

 

§ 1

Na czas prowadzonego nadal remontu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu wyłączone są z użytkowania następujące pomieszczenia:

  • klatka schodowa w pawilonie,
  • I piętro pawilonu od drzwi świetlicy do sal nr 60; 61; 58; 59 (pomieszczenia te będą wyłączone z użytkowania do dwóch tygodni, za wyjątkiem sali nr 59 (sala kameralna), której remont powinien zakończyć się do końca września),
  • Piwnice, aula (do odwołania)

 

§ 2

  • Podczas remontu zabrania się korzystania z:
  • klatki schodowej w pawilonie szkoły
  • sal nr 60; 61; 58; 59
  • piwnicy i auli
  • podwórka szkolnego.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Podpisała:

mgr Jolanta Sznajder

Dyrektor

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia

Joomla Templates by Joomla51.com