Artykuły

kwadrat new STYPENDIA

 

Znamy laureatów stypendium MŁODA POLSKA.

 

Do XVII edycji Programu wpłynęły 553 wnioski. W 51 wnioskach stwierdzono błędy formalne, co uniemożliwiło ich rozpatrywanie pod względem merytorycznym. Komisja oceniła 502 wnioski.

 

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w XVII edycji Programu Młoda Polska stypendium przyznano 92 osobom. Wśród nagrodzonych jest uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu Filip Lenart z klasy oboju Dariusza Jędrusika.

 

Program stypendialny przeznaczony jest dla młodych polskich artystów (do 35 roku życia), którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w następujących dziedzinach; film, fotografia, literatura, muzyka, sztuki wizualne, taniec i teatr.

 

Stypendium ma umożliwić laureatom dokonanie znaczącego postępu w ich karierze artystycznej. Środki ze stypendium mogą być przeznaczone na realizację konkretnych projektów artystycznych, studia i pobyty twórcze za granicą, zakup instrumentów i sprzętu niezbędnego do pracy twórczej.

 

Filip jest skromnym człowiekiem o wielkim sercu, a jego największą miłością jest obój – instrument dęty drewniany. Tegoroczny maturzysta ma w swoim dorobku artystycznym wiele nagród zdobytych ciężką pracą na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. W ostatnim czasie Filip otrzymał: I nagrodę na IV Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych FINALIS 2019 w Białymstoku, III nagrodę na 17 Międzynarodowym Konkursie Interpretacyjnym gry na instrumentach dętych drewnianych Pro Bohemia (Czechy), I nagrodę na I Ogólnopolskim Konkursie Obojowym w Krakowie, I nagrodę na XXXIX Konkursie Młodego Muzyka w Szczecinku, I nagrodę na II Konkursie Instrumentów Dętych w Lublinie czy I nagrodę na XII Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych we Wrocławiu.

Poza tym młody muzyk został wyróżniony młodzieżową nagrodą WENA 2019, stypendium Marszałka Województwa Śląskiego oraz stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Jesteśmy niezwykle dumni z ucznia naszej szkoły! Życzymy Filipowi dalszych sukcesów w realizacji pasji!

 

 A.C.

 

lenart filip

Joomla Templates by Joomla51.com