Artykuły

kwadrat new REKRUTACJA WYNIKI 1

 

Szanowni Rodzice,

zgodnie z ustawą Prawo oświatowe oraz rozporządzeniem MKiDN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych informujemy, że listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu (klasa I/I stopnia) zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 3 czerwca 2022 r. (listy wywieszone zostaną w gablocie obok sekretariatu po godzinie 10.00).

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu (od klasy II/I stopnia do klasy V/II stopnia) zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 7 czerwca 2022 r. (listy wywieszone zostaną w gablocie obok sekretariatu po godzinie 10.00). 

Jednocześnie przypominamy, że kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zobowiązani są dostarczyć do 30 czerwca br. oryginał świadectwa szkolnego (szkoła muzyczna i szkoła ogólnokształcąca).

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu (od klasy II/I stopnia do klasy V/II stopniaukażą się 5 sierpnia 2022 r. (listy zostną wywieszone w gablocie obok sekretariatu po godz. 9.00).

 

Spotkanie organizacyjne rodziców uczniów przyjętych do klasy I/I stopnia odbędzie się w drugiej połowie sierpnia 2022 r. (szczegółowa data zostanie podana w późniejszym terminie).

Na stronie szkoły opublikowana zostanie wyprawka dla pierwszaka. Prosimy rodziców o zapoznanie się z nią.

 

Dyrekcja Szkoły

 

Joomla Templates by Joomla51.com