Artykuły

Dyrekcja Szkoły

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

na:

fortepian, akordeon, klawesyn,

skrzypce, wiolonczelę, kontrabas, gitarę, harfę,

flet, klarnet, trąbkę, puzon, waltornię, perkusję.

 ⩫

Szkoła realizuje program nauczania w zakresie szkoły ogólnokształcącej i szkoły muzycznej.

Szkoła prowadzi bezpłatne kursy przygotowujące.

Zapisy na kursy w sekretariacie po wcześniejszym zapisie dziecka do szkoły.

Badanie przydatności do szkoły muzycznej odbędzie się 30 czerwca i 01 lipca 2020 r.

 

Zapisy przyjmuje sekretariat szkoły od 3 lutego do 26 czerwca 2020 r.

(poniedziałek, godz. 8.00-17.00; wtorek-czwartek, godz. 8.00-16.00; piątek, godz. 8.00-15.00)

 

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do szkoły:

 • Wniosek o przyjęcie kandydata (DO POBRANIA).

 • Opinia poradni PP o psychofizycznej dojrzałości dziecka w przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat

  i nie chodzi do przedszkola.  

 • Zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w przypadku kandydata, który w 2020 kończy 6 lat

  i chodzi do przedszkola.

 • Dokładny adres szkoły rejonowej (zgodnie z miejscem zamieszkania).

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej,

  wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

**************************************

Badanie przydatności do szkoły muzycznej odbywa się w trakcie zajęć zbiorowych -

w grupie 10 osób kandydat realizuje zadania wyznaczone przez prowadzącego i uzyskuje punkty za ich realizację

oraz podczas spotkania z komisją, w skład której wchodzą nauczyciele - instrumentaliści.

 **************************************

 

W czasie badania predyspozycji słuchowych komisja obserwuje i ocenia:

·     wrażliwość muzyczną (zaśpiewanie piosenki, umiejętność poruszania się do muzyki zgodnie z jej charakterem),

·     umiejętność słuchowego dostrzegania podobieństw i różnic w melodii,

·     umiejętność słuchowego rozróżniania dźwięków wysokich i niskich,

·     umiejętność słuchowego rozpoznawania ilości dźwięków (jeden, wiele),

·     umiejętność powtórzenia melodii głosem,

·     umiejętność powtórzenia rytmu głosem i za pomocą rąk,

 

W czasie badania predyspozycji fizycznych do gry na określonym instrumencie komisja uwzględnia:

·     wzrost kandydata,

·     budowę rąk, dłoni, palców,

·     budowę aparatu mowy (uzębienie, kształt ust ), w przypadku wyboru instrumentu dętego.

Joomla Templates by Joomla51.com