Artykuły

 Dyrekcja Szkoły

 OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DO KLASY II-VI/I STOPNIA

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ

(klasy II - VI szkoły podstawowej)

na:

 fortepian, akordeon, klawesyn,

skrzypce, altówkę, wiolonczelę, kontrabas, gitarę, harfę,

flet, klarnet, fagot, obój, saksofon,trąbkę, puzon, waltornię, tubę, perkusję.

 Szkoła realizuje program nauczania w zakresie szkoły ogólnokształcącej i szkoły muzycznej.

 

 Egzamin kwalifikacyjny odbędzie się 29 czerwca 2020 r.

 

 Zapisy przyjmuje sekretariat szkoły od 3 lutego do 26 czerwca 2020 r.

 (poniedziałek, godz. 8.00-17.00; wtorek-czwartek, godz. 8.00-16.00; piątek, godz. 8.00-15.00)

 

 Szkoła prowadzi konsultacje w zakresie przygotowania kandydatów do egzaminu wstępnego. (KLIKNIJ).

 Zapisy na konultacje prowadzi sekretariat szkoły.

Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu spotkania.

Przy zgłoszeniu wymagane są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły.

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 • Adres szkoły rejonowej (zgodny z miejscem zamieszkania ucznia).

 Wszystkie potrzebne wzory dokumentów* oraz program egzaminu wstępnego z instrumentu znajdziesz TUTAJ 

 

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY OBEJMUJE: 

1.Egzamin z kształcenia słuchu i wiedzy ogólnomuzycznej

 • ustny - dla kandydatów do klas ogólnokształcacej szkoły muzycznej I stopnia (podstawowej)
  godzina 10.00


  W czasie ustnego egzaminu słuchowego komisja ocenia:

 •    u kandydatów bez przygotowania muzycznego:

- wrażliwość muzyczną (zaśpiewanie piosenki, umiejętność poruszania się do muzyki zgodnie z jej charakterem),

- umiejętność słuchowego dostrzegania podobieństw i różnic w melodii,

- umiejętność słuchowego rozróżniania dźwięków wysokich i niskich,

- umiejętność słuchowego rozpoznawania ilości dźwięków (jeden, wiele),

- umiejętność powtórzenia melodii głosem,

- umiejętność powtórzenia rytmu głosem i za pomocą rąk,

 

 • u kandydatów z przygotowaniem muzycznym:

- umiejętność rozpoznawania słuchowego interwałów do oktawy (odpowiednio do poziomu),

- umiejętność rozpoznawania słuchowego trójdźwięków: durowego, molowego, zwiększonego i zmniejszonego (odpowiednio do poziomu),

- umiejętność słuchowego rozpoznawania Dominanty septymowej w postaci zasadniczej (odpowiednio do poziomu),

- umiejętność słuchowego rozpoznawania odmian gamy minorowej (odpowiednio do poziomu),

- umiejętność realizacji ćwiczeń rytmicznych z użyciem wartości: ćwierćnuta, ósemka, szesnastka, ósemka z kropką

  i szesnastka, ósemka - ćwierćnuta - ósemka, ósemka - dwie szesnastki,

- umiejętność realizacji ćwiczeń melodycznych w tonacjach do 3 znaków przykluczowych,

- znajomość elementów dzieła muzycznego, instrumentów, ogólną wiedzę dotyczącą epok historycznych i kompozytorów,

  tańców polskich (odpowiednio do poziomu).

 

     W czasie prezentacji praktycznej komisja uwzględnia i ocenia:

 • u kandydatów bez przygotowania muzycznego:

- wzrost kandydata,

- budowę rąk, dłoni, palców,

- budowę aparatu mowy (uzębienie, kształt ust), w przypadku wyboru instrumentu dętego

 

 • u kandydatów z przygotowaniem muzycznym:

- poziom umiejętności i stopień zaawansowania kandydata w grze na instrumencie.

 

 2. Egzamin praktyczny z instrumentu w trzech komisjach - godz. 14.00

 • instrumenty klawiszowe i akordeon
 • instrumenty smyczkowe, harfa i gitara

 • instrumenty dęte i perkusja

 

Do egzaminu praktycznego należy przygotować wykaz utworów zrealizowanych w bieżącym roku szkolnym (dotyczy uczniów, którzy przechodzą

z PSM I stopnia).

*Aby obejrzeć pliki należy posiadać program Acrobat Reader. Program można bezpłatnie pobrać z tej witryny

Joomla Templates by Joomla51.com