logo 2019 mm 

 

Szanowni Państwo,

z przykrością informuję, że ze względu na trwające prace potermomodernizacyjne VIII edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Fagotowo-Obojowego im. W. Osadzina i E. Mandery NIE ODBĘDZIE SIĘ.

Festiwal został przesunięty na rok 2021.

 

Jolanta Sznajder

Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

 Regulamin Konkursu
 w ramach
VIII Ogólnopolskiego Festiwalu
Fagotowo–Obojowego
im. Wiktora Osadzina i Edwarda Mandery

 

 

I

1.Organizator

Współorganizator

  • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu

Opiekun merytoryczny

  • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

2.W ramach VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Fagotowo-Obojowego im. Wiktora Osadzina i Edwarda Mandery odbędzie się konkurs w dniach od 24 do 26 października 2019 roku w sali koncertowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu, przy ul. St. Moniuszki 17.

3.Konkurs jest dwuetapowy. 

I etap 24 - 25 października 2019 r. 

II etap 25 października 2019 r. 

4.Ogłoszenie wyników końcowych, wręczenie nagród oraz koncert laureatów odbędzie się 26 października 2019 r. z towarzyszeniem Polskiej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej OSM I i II st. w Bytomiu. Uczestnikom koncertu laureatów zapewnia się dwie próby. Program koncertu będzie ustalony przez jury konkursu w porozumieniu z laureatami.

5.Wszyscy laureaci zobowiązani są wziąć udział w koncercie laureatów.

 

II

1.Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół muzycznych II st. klas fagotu i oboju. Ograniczenia wieku nie stosuje się.

2.Kandydatów do udziału w konkursie delegują szkoły muzyczne II st.

3.W konkursie nie mogą brać udziału studenci wyższych uczelni muzycznych kształcący się na kierunkach obejmujących grę na fagocie lub oboju, a każdy uczestnik jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania stosownego oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 dołączonego do karty zgłoszenia.

4.W konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji konkursu.(miejsca I – III)

 

III

1.Jury konkursu powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

2.Decyzje jury są ostateczne.

IV

1.Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w kolejności alfabetycznej nazwisk, począwszy od wylosowanej przez organizatorów litery. Kolejność ta będzie zachowana do końca konkursu.

2.Ze względów organizacyjnych i programowych sekretariat konkursu ma prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań w ramach jednego dnia.

3.Uczestnicy konkursu zobowiązani są do wykonania programu określonego szczegółowo w załączniku do regulaminu. Jury może przerwać występ, jeśli czas prezentacji przekroczy wyznaczony limit.

4.Organizatorzy nie udostępniają ani nie pośredniczą w nabyciu materiałów nutowych potrzebnych do realizacji określonego w załączniku programu.

5.Organizatorzy nie zapewniają akompaniatora.

6.Próby akustyczne w auli szkoły są możliwe 23 października 2019 r. w godzinach popołudniowych oraz w przerwach przesłuchań konkursowych.

 

V

1.Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez Centrum Edukacji Artystycznej.

2.Dopuszcza się przyznanie nagród pozaregulaminowych.

VI

1.Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonuje sekretariat szkoły delegującej przesyłając pocztą elektroniczną kompletnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia UczestnikaZałącznik nr 1 na adres mailowy współorganizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie do 20 września 2019 r. włącznie. W temacie wiadomości należy wpisać „Zgłoszenie – konkurs fag-ob 2019”.

2.Przyjęte będą tylko zgłoszenia zawierające wszystkie wymagane dane i załączniki.

3.Lista uczestników zakwalifikowanych do konkursu będzie opublikowana na stronie internetowej www.muzyczna.bytom.pl do 8 października 2019 r.

 

VII

1.Organizatorzy udostępnią na stronie internetowej www.muzyczna.bytom.pl propozycje noclegowe, jednak nie pośredniczą w rezerwacji miejsc.

2.Integralną częścią niniejszego regulaminu są następujące załączniki: 

3.Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu,

tel.:32 281 22 72.

 

 PATRONI FESTIWALU

BAZA NOCLEGOWA BYTOMIA 

HARMONOGRAM RAMOWY

*************************************

 

LAUREACI II OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU  FAGOTOWO-OBOJOWEGO

LAUREACI III OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU FAGOTOWO-OBOJOWEGO

LAUREACI IV OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU FAGOTOWO-OBOJOWEGO

LAUREACI V OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU FAGOTOWO-OBOJOWEGO

LAUREACI VI OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU FAGOTOWO-OBOJOWEGO

LAUREACI VII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU FAGOTOWO-OBOJOWEGO

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com