Artykuły

 Dyrekcja Szkoły

  OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DO KLASY I/II STOPNIA

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ

 (klasa VII szkoły podstawowej)

na:

  fortepian, akordeon, klawesyn,

skrzypce, altówkę, wiolonczelę, kontrabas, gitarę, harfę,

  flet, klarnet, fagot, obój, saksofon, trąbkę, puzon, waltornię, tubę, perkusję.

  Szkoła realizuje program nauczania w zakresie szkoły ogólnokształcącej i szkoły muzycznej.

 

Szkoła naucza język obcy nowożytny: angielski, niemiecki.

 

  Egzamin kwalifikacyjny odbędzie się 29 czerwca 2020 r.

  

  Zapisy przyjmuje sekretariat szkoły od 3 lutego do 26 czerwca 2020 r.

  (poniedziałek, godz. 8.00-17.00; wtorek-czwartek, godz. 8.00-16.00; piątek, godz. 8.00-15.00)

 

Szkoła prowadzi konsultacje w zakresie przygotowania kandydatów do egzaminu wstępnego. (KLIKNIJ).

 Zapisy na konultacje prowadzi sekretariat szkoły.

Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu spotkania.

 

 Przy zgłoszeniu wymagane są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły.
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej

  opieki zdrowotnej.

 • Zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VI szkoły podstawowej.

 • Adres szkoły rejonowej (zgodny z miejscem zamieszkania ucznia).

 Wszystkie potrzebne wzory dokumentów* oraz program egzaminu wstępnego z instrumentu znajdziesz TUTAJ

 ********************************** 

Egzamin wstępny obejmuje zakres: 

1.Egzamin z kształcenia słuchu i wiedzy ogólnomuzycznej:

 • pisemny, godz. 10.00

 • ustny, godz. 11.30

2. Egzamin praktyczny z instrumentu odbędzie się w komisjach sekcyjnych - godz. 14.00

 • instrumenty klawiszowe i akordeon

 • instrumenty smyczkowe i gitara

 • instrumenty dęte i perkusja

 

ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI 

W czasie pisemnego badania predyspozycji słuchowych ocenie podlegać będzie:

-  umiejętność rozpoznawania słuchowego interwałów do oktawy,

-  umiejętność rozpoznawania słuchowego trójdźwięków: durowego, molowego, zwiększonego i zmniejszonego,

-  umiejętność słuchowego rozpoznawania Dominanty septymowej w postaci zasadniczej,

-  umiejętność słuchowego rozpoznawania odmian gamy minorowej,

-  umiejętność zapisu dyktanda melodyczno - rytmicznego w tonacji do 3 znaków przykluczowych,

-  umiejętność zapisu dyktanda rytmicznego z prostymi wartościami rytmicznymi i grupami - ćwierćnuta, ósemka, szesnastka,

ósemka z kropką i szesnastka, ósemka - ćwierćnuta - ósemka, ósemka - dwie szesnastki,

-  umiejętność budowy/zapisu wyżej wymienionych struktur, gam minorowych w odmianach, triady harmonicznej.

 

Część ustna egzaminu obejmuje:

-  słuchowe rozpoznawanie interwałów, trójdźwięków, D7, gam minorowych w odmianach,

-  umiejętność realizacji ćwiczeń rytmicznych z użyciem wartości: ćwierćnuta, ósemka, szesnastka, ósemka z kropką i szesnastka,

ósemka - ćwierćnuta - ósemka, ósemka - dwie szesnastki,

-  umiejętność realizacji ćwiczeń melodycznych w tonacjach do 3 znaków przykluczowych,

- znajomość elementów dzieła muzycznego, instrumentów, ogólną wiedzę dotyczącą epok historycznych i kompozytorów,

tańców polskich (odpowiednio do poziomu).

 

W czasie prezentacji praktycznej komisja ocenia:

- poziom umiejętności i stopień zaawansowania kandydata w grze na instrumencie.

 

Do egzaminu praktycznego należy przygotować wykaz utworów zrealizowanych w bieżącym roku szkolnym.


*Aby obejrzeć pliki należy posiadać program Acrobat Reader. Program można bezpłatnie pobrać z tej witryny

Joomla Templates by Joomla51.com