ZASŁUŻENI DLA SZKOŁY

Motto Profesora

Henryka Niejodka:

"Nawet z gamy można zrobić muzykę"

 

Henryk Niejodek

był absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej Stopnia Podstawowego i Licealnego w Bytomiu oraz absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach.

W latach 1971-2002 byl I trębaczem Państwowej Opery Śląskiej w Bytomiu. Od roku 1971 do 2007 pracował jako nauczyciel w Państwowej Szkole muzycznej I i II stopnia w Chorzowie, gdzie pełnił także funkcję kierownika sekcji.

Henryk Niejodek był pedagogiem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Bytomiu do lipca 2011 roku, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika sekcji instrumentów dętych i perkusji.

W lipcu 2011 roku Henryk Niejodek po ciężkiej chorobie odszedł do Pana.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Paweł Waloszczyk jest twórcą klasy tuby w Polsce.

"Spod skrzydeł" 85-letniego nauczyciela wyszli najlepsi tubiści, jak i puzoniści w kraju. Przez wszystkie lata swej pracy pedagogicznej wykształcił kadrę muzyków, z których większość gra w renomowanych orkiestrach na całym świecie m.in. Wiesbaden, Goeteborg, Hanower, Hongkong.

Uczniowie klasy tuby i puzonu Pawła Waloszczyka zdobywają także laury na konkursach ogólnopolskich, jak i zagranicznych. Szczególny klimat , jaki tworzy w swojej klasie owocuje czestymi spotkaniami absolwentów, wymianą doświadczeń, wzajemnym wspieraniem się muzykow kolejnych pokoleń.

Paweł Waloszczyk rozpoczął swą przygodę z muzyką dzięki swemu dziadkowi, który nauczył go gry na skrzypcach i trąbce. Tajnik wiedzy gry na intrumencie zgłębiał w szkole muzycznej w Guben (Niemcy), gdzie jako młody chłopak wyjechał.

Kariera artystyczna i pedagogiczna Pawła Waloszczyka przedstawia się następująco:

   • 1946-1954 - członek Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Katowicach,

   • 1949-1952 - członek Orkiestry Krakowskiego Okręgu Wojskowego (służba wojskowa),

   • 1954-1957 - członek orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk",

   • 1957-1978 - członek Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji,

   • od 1960 - nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Bytomiu, Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowskich Górach oraz Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Chorzowie.

Paweł Waloszczyk swój Benefis obchodził 28 czerwca 2013 r. z okazji 85. rocznicy urodzin i zakończenia pracy pedagogicznej. Profesora żegnali jego uczniowie, przyjaciele, koledzy i przedstawiciele władz miasta Bytomia, Tarnowskich Gór, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także uczelni muzycznych.

Relację z Benefisu Profesora Pawła Waloszczyka można przeczytać na stronie - www.bytom.naszemiasto.pl

 

* * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * *

 

Gerard Przybyła, kontrabasista 

Urodził się 29.08.1937r. w  Mikołowie, studiował w  Akademii Muzycznej w Katowicach, w klasie prof. Wiktor Gadzińskiego. W 1962r. otrzymał dyplom ukończenia uczelni, z odznaczeniem. Już w czasie studiów rozpoczął pracę w  Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia i  Telewizji (NOSPRiT) (1957r.) w  Katowicach na stanowisku muzyka. Od 1973r. do zakończenia pracy (2002r.) był muzykiem solistą w  orkiestrze i  prowadzącym grupę kontrabasów. Wykonywał partie solowe na nagraniach i estradach. Koncertował z  towarzyszeniem orkiestry i  fortepianu. Nagrał koncert S. Kusewickiego z towarzyszeniem NOSPRiT oraz inne utwory z akompaniamentem fortepianu. Nagrania te utrwalone na taśmach archiwalnych, Polskie Radio Katowice wydało na płycie CD. Przez długi okres czasu muzykował w zespołach kameralnych. Grał gościnnie w Filharmonii Świata w Montrealu.

Równolegle z pracą w orkiestrze uczył w szkole muzycznej i uczy nadal. Jest pedagogiem, który ma znaczące osiągnięcia. Jego uczniowie są laureatami wielu konkursów i przesłuchań. Absolwenci pracują w renomowanych orkiestrach symfonicznych i zespołach kameralnych w kraju i za granicą, prezentując najwyższy poziom artystyczny. Jest pierwszym nauczycielem na Śląsku, który utworzył w swojej szkole kontrabasowe zespoły kameralne (duet ,trio kwartet). Dla nich poszukuje i  przygotowuje materiał nutowy. Zespoły konkurują z innymi smyczkowymi zespołami i zajmują znaczące miejsca na przesłuchaniach i konkursach krajowych i międzynarodowym w Dolnym Kubinie na Słowacji. Angażuje się w edukację muzyczną małych dzieci. Uważa, że nawet 7-letnie dziecko może rozpocząć naukę gry na kontrabasie. Za zasługi dla oświaty i wychowania otrzymał nagrody ministra kultury i kuratora oświaty, władz miasta i szkoły oraz medal Komisji Edukacji Narodowej. (Źródło: www.worldbassfestival.info)

Benefis Profesora świętowaliśmy 02 czerwca 2017 r. Tego dnia mury bytomskiej szkoły muzycznej odwiedzili Absolwenci Profesora, jak rówież Przyjaciele i zaproszeni Goście. Uroczystość rozpoczęła się koncertem w wykonaniu Absolwentów klasy kontrabasu: Adama Bogackiego, Michała Pisteloka, Jurka Dybała, Piotra Zimnika i Łukasza Mazanka oraz Krzysztofa Korzenia. Wszystkim wykonawcom towarzyszyła orkiestra Sinfonietta Cracovia pod dyrekcją Jurka Dybała. W programie koncertu znalazły sie także miniatury na kwartet kontrabasowy, które wykonane zostały przez uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Bytomiu. 

Relację z Benefisu Profesora Gerarda Przybyły można przeczytać na stronie - www.bytom.pl

 

 

* * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * *

 

Bożena Korzeń-Jarząbek

Rok 1952 - drugi rok istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej w Bytomiu - do IV klasy (istniało wówczas w nowej placówce pięć klas) zdaje Bożena Bugajska. Niedługo potem bytomska PSM staje się pierwszą 12-letnią ogólnokształcącą szkołą muzyczną w Polsce. W roku 1961 uzyskuje Świadectwo dojrzałości, jako absolwentka Wydziału pedagogicznego, które uprawnia do podjęcia pracy w powszechnych szkołach ogólnokształcących oraz w szkołach muzycznych I stopnia.

Od września 1961 do 1971 roku jest zatrudniona w charakterze nauczyciela śpiewu (wychowania muzycznego) w dwóch bytomskich Liceach Ogólnokształcących - im. B. Chrobrego oraz im. J. Smolenia. Równolegle w Szkole podstawowej nr 4 w Bytomiu. Warto dodać, że etat nauczycielski w tamtych czasach wynosił 26 godzin tygodniowo. Jednocześnie wraca do swojej macierzystej Szkoły, jako nauczycielka umuzykalnienia oraz chóru klas podstawowych.

W roku 1968 już jako Bożena Korzeń kończy studia na Wydziale Pedagogicznym PWSM im. K. Szymanowskiego w Katowicach i uzyskuje Dyplom Magistra Sztuki.

Pełna zapału do pracy pedagogicznej angażuje się w dodatkowe zajęcia muzyczne - prowadzi zajęcia chóralne w amatorskim chórze górniczym „Halka” oraz później w wokalno-tanecznym zespole harcerskim „Drużyna”.

Nieprzerwanie uczy umuzykalnienia w I stopniu PSM w Bytomiu. Jest członkiem NSZZ „Solidarność”.

W roku 1987 zostaje powołana na stanowisko wicedyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej St. Podstawowego i Licealnego im. F. Chopina w Bytomiu. W roku 1989 Minister Kultury powołuje Bożenę Korzeń na stanowisko dyrektora szkoły.

W ciągu 12 lat kierowania PSM St. Podstawowego i Licealnego poza licznymi sukcesami konkursowymi wychowanków, etykietą rozpoznawalności Szkoły staje się kierowana przez Andrzeja Affeltowicza „Polska Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna”. Orkiestra koncertuje w kraju oraz w państwach zachodniej Europy biorąc udział w prestiżowych festiwalach, jak „Aberdeen International Youth Festival”. Poziom orkiestry jest tak wysoki, że regularnie co roku występuje z koncertem abonamentowym w sali koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie wykonując ambitne programy symfoniczne z udziałem znakomitych solistów. Grający w tym czasie w POSM uczniowie Bytomskiej Szkoły - młodziutka skrzypaczka Katarzyna Zawalska oraz kontrabasiści Bartosz Sikorski i zaledwie 15-letni wtedy Jurek Dybał wygrywają przesłuchanie i stają się muzykami elitarnej międzynarodowej „Gustaw Mahler Jugendorchester” na czele której stoi Claudio Abbado. W przyszłości obaj kontrabasiści zostaną muzykami Filharmonii Wiedeńskiej, a skrzypaczka członkinią „Mahler Chamber Orchestra”.

Troje dzieci mgr Bożeny Korzeń-Jarząbek jest absolwentami Szkoły :

- perkusista Janusz (Matura w 1984 r.)

- kontrabasista Krzysztof (Matura w 1992 r.)

- skrzypaczka Joanna (Matura w 2007 r.).

Aktualnie do Bytomskiej Szkoły Muzycznej uczęszcza już trzecie pokolenie - urodzony w 2007 roku uczący się w klasie fortepianu wnuk Michał oraz urodzony w 2010 roku uczący się gry na kontrabasie Kacper.

Olbrzymie zaangażowanie i oddanie się pracy zawodowej zaowocowały wyróżnieniami:

- Złota Odznaka „Zasłużony dla Rozwoju Województwa Katowickiego” (1986 r.),

- Nagroda Indywidualna II stopnia Dyrektora CEA (1993 r.),

- Nagroda Indywidualna II stopnia Ministra Kultury i Sztuki (1996 r.),

- Medal Komisji Edukacji Narodowej (1997 r.),

- Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2006 r.).

Będąca obecnie na emeryturze Bożena Korzeń-Jarząbek spędziła w murach ukochanej Szkoły 65 lat z czego 57 w charakterze nauczycielki.

Joomla Templates by Joomla51.com