Artykuły

kwadrat new ZDALNE NAUCZANIE1

 

Klikając na poniższe linki możesz pobrać materiały edukacyjne do samodzielnego zrealizowania

 

chór kameralny

Kształcenie słuchu - K. Dudzik

Geografia - G. Cichowska

 Biologia i Przyroda - H. Pospieszałowska

Język angielski - B. Mazurkiewicz-Banyś

Wychowanie fizyczne - G. Szołtysik

SKS - A. Zgrzebniak-Wybańska

Audycje muzyczne - K. Dudzik

 

 

Bezpłatne wresje elektronicznych podręczników

 

 

Podstawa prawna:

LINK do rozporządzenie MEN

LINK  do komunikatu CEA

LINK do rozporządzenie CEA (rozporządzenia MEN)

LINK rozporządzenia zmieniające MEN - 25.03.2020

OGŁOSZENIE Dyrektora Szkoły

LINK do komunikatu CEA - przerwa świąteczna

LINK rozporządzenia zmieniające MEN - 9.04.2020

LINK rozporządzenie zmieniające MEN - 10.04.2020

LINK rozporządzenie zmieniające MEN 

LINK rozporządzenie zamieniające MEN

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wkacji oraz letni wypoczynek

 

 

 

 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 

Szanowni Rodzice, Uczniowie,

przypominam, że związku z ogłoszeniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), kontaktujemy się przede wszystkim przez dziennik elektroniczny.

Proszę na bieżąco odczytywać wiadomości na tablicy ogłoszeń.

Przypominam też, że jest możliwość kontaktu zarówno przez Mobireg, jak i adresy mail (klasowe i indywidualne nauczycieli), komunikatory oraz telefonicznie.

 

Jolanta Sznajder

Dyrektor Szkoły

 

                                                                                                                                                                                                                                           

Joomla Templates by Joomla51.com