Artykuły

 

 kwadrat new ODBIOR CERTYFIKATOW

 

 

 

Drodzy Ósmoklasiści,

Szanowni Rodzice Ósmoklasistów,


informujemy, że odbiór certyfikatów przystąpienia do egzaminu ósmkasisty, wydanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, ustala się na dzień 31 lipca w godzinach od 10.00 do 13.30.

Zgodnie z ochroną danych osobowych certyfikat należy odebrać osobiście potwierdzając jednocześnie jego odbioru. 

                                                                                                                                                                                                                                        
Rodzic/Opiekun prawny może upoważnić do odbioru certyfikatu inną osobę (WZÓR UPOWAŻNIENIA), która przy odbiorze musi okazać swój dowód osobisty.

Joomla Templates by Joomla51.com